ELAN Z Płockiego Wzgórza
Ch.Pl, Mł.Ch.Pl, Zw.Kl., Mł.Zw.Kl