INSIGNIA Z Płockiego Wzgórza
Ch.PL,SK,Mł.Ch.PL,Mł.Zw.Klubu, Junior World Winner