PAJERO Z Płockiego Wzgórza
Ch.Pl,MNE,RO,Mł.Ch.Pl,Mł.Zw.Pl,Mł.Zw.Kl

CMSD clear; vWDI clear; HD A;ED 0/0