PAJERO Z Płockiego Wzgórza
Int.Ch,Ch.Pl,MNE,RO,UA,SK,RU, Mł.Ch.Pl,Mł.Zw.Pl, Mł.Zw.Kl

CMSD clear; vWDI clear; HD A;ED 0/0